Slam tykner

Lackeby slamtykner  er en centerdrevet tykner forsynet med skråtstillede bundskabere og fortyknings profiler monteret på 2 eller flere arme. Slam tykneren er designet til tykning/opkoncentrering af slam og fibreholdigt vand.

Generelt

Lackeby gravitations slamtykner reducerer vandindholdet i slammet. Normalt øges TS indholdet med 2-3 gange efter fortykning. Normalt TS-indhold efter fortykning er, afhængig af TS i indløbet, ca. 6-8% for primært slam og 2-3% for biologisk slam.

Princip

Grundprincippet i Lackeby tykner er, at de vertikale tykningsprofiler “komprimerer” slammet. Vandet presses ud af slammet og bevæger sig opad i det “vakuum” der dannes bag tykningsprofilerne.

Skraberen flytter slammet til slam gruben i midten af tanken, hvorfra det fjernes til videre behandling.

Det udskilte vand passerer en udløbskanal installeret i tankens periferi og transporteres derfra til til videre behandling i anlægget.

Operation

Lackeby slamtykner kan arbejde kontinuerligt eller intermitterende. Tykneren forsynes med momentbegrænser der stopper drivenheden ved overbelastning. Momentbegrænseren skal forbindes via en holdekreds, så selvdestruktion elimineres. Holdekredsen er ikke en del af leverancen.

Design

Lackeby slam tykner består af en drivenhed, en lodret røraksel, kuglevendekrans og/eller bundleje samt fortyknings profiler og bundskrabere. Alle dele er designet til optimal tykning som resulterer i et højt TS indhold i slammet som muligt.

Drivenheden er specielt designet til at arbejde med højt moment. Drivenheden er også udstyret med en hurtigvirkende overbelastningsbeskyttelse, der afbryder ved overbelastning.

I de fleste tilfælde er akslen støtte af et leje i bunden af tanken men hele systemet kan også bæres af en kuglevendekrans, så bund leje undgås. Broen som tykneren ophænges på kan være konstrueret af stål eller beton. En dæmpecylinder er placeret ved indløbet i tankens centrum for at reducerer turbulæns.

Fordele ved Lackeby slam tykner

  • Konkurrencedygtige investeringsomkostninger
  • Gode referencer og driftserfaringer
  • Pålidelig
  • Lave driftomkostninger

Filer

Mere information

Kontakt os for at høre mere om Lackeby slamtykner, leveringstid, reservedele, dimensionering og service.
+45 43 63 43 30
enviro@weiss.dk