Sandafvander

Lackeby sandafvander er designet til at udskille sand eller andre typer af sedimentære partikler. Det robuste design understøtter høj pålidelighed og en langt teknisk levetid, mens vedligeholdelseskravene er minimal.

Funktion

Den indgående vandstrøm ledes ind i den bredere del af tanken gennem et indløb placeret øverst komm i tanken. En lodret ledeplade skaber en jævnt laminar strøm, hvilket får de faste partikler med en vis vægt, til at sedimentere. Udløbet er placeret i den smalle del af tanken, som er forsynet med en overløbskanal for at reducere risikoen for partikelmigration. Tankens vægge hælder stejlt for at undgå risikoen for brodannelse. Bundfældet materiale transporteres ud via en akselløs spiral til så maksimal afvanding opnås.

Design

Sandafvanderen fremstilles som standard af rustfrit stål (EN1.4301) eller syrefst rustfrit stål (EN1.4436). Enheden er udstyret med en akselløs spiral udført af sort materiale (S355J0). Sandafvanderen er forsynet med slidforing af Hardox eller Robalon.

Tekniske fordele

  • Robust design
  • Lang teknisk levetid
  • Akselløs spiral til transport og udlastning af sedimenteret materiale
  • Ingen lejer ved bundgavl

Proces fordele

  • Forbedrer effektiviteten af separationsprocessen
  • Effektiv afvanding
  • Lave vedligeholdelses omkostninger

Reference

Lackeby Products har over 200 Lackeby sandafvandere installeret på industrielle og kommunale anlæg overalt i verden.

Filer

Mere information

Kontakt os for at høre mere om Lackeby sandafvander, leveringstider, reservedele og service.
+45 43 63 43 30
enviro@weiss.dk