Kombi unit til forbehandling

I en årrække har Lackeby Products været pionererne inden for kompakte systemer til forbehandling af vand, der indeholder ristegods, grus og sand.

Lackeby kombi unit til forbehandling af spildevand er en fuldstændig overdækket plug-and-play kompakt enhed, der får i 2 typer, med automatik og med kapacitet der spænder fra 10 l / s til 200 l / s. Lackeby kombi unit er fremstillet i rustfrit stål (alternative syrefast stål) og indeholder rist, sandfang og fedtfang. Enheden kan også forsynes med ristegodspresse og sandvasker.

Fordele ved Lackeby kombi unit til forbehandling

  • Kunde tilpasset løsning
  • Let at installere og tage i drift
  • Lave investeringsomkostninger
  • Lave driftomkostninger

Generelt

Lackeby kombi unit er mest velegnet til mindre anlæg, eller hvor der er brug for kompakte løsninger på grund af pladsforhold i eksisterende bygninger. En anden højt værdsat fordel er, at installation og opstart af enheden kræver meget lidt tid, hvilket er optimalt for kunden. Kunden behøver kun at tilslutte el, ventilationen, placere containere til ristegods og sand samt montere  indløbs- og udløbsrør. Lackeby kombi unit monteres helt færdig i Lackeby Products produktionsanlæg, hvor også alle tør prøver foretages inden afsendelsen til kunden. Dette sikre den kvalitet, vi altid søger.

Lackeby kombi unit leveres som standard i forskellige designs:

Enhed med rist og sandfang. Kombi unit kan leveres til vandmængder på om til 200 l/s. Til ristning af spildevandet kan kombi unit forsynes med 3 forskellinge risteenheder, alt efter den efterspurgte kapacitet. De 3 løsninger er: Lackeby spiral si, Lackeby tromle si eller Lackeby step screen, trapperist. Ud over en riste enhed er kombi unit også forsynet med et sandfang der inkluderer spiraltransportører, 2 stk., til transport af sand ud af sandfanget.

Enhed med rist, beluftet sandfang og fedtfang med sandvasker som option. Denne kombiunit har samme specifikationer som ovennævnte enhed men er i tillæg forsynet med beluftet sandfang, fedtfang med skraber og eventuelt en effektiv sandvasker.

 

Ristegods håndtering

Det rå spildevand ledes til tanken ved indløbet, hvor den mekaniske rist/si er monteret til udskillelse af ristegods. En pressenhed er som standard installeret ved aflastningen af ristegodset for at reducerer volumen og vandindholdet i.

Sand og fedtfang

Det ristede spildevand ledes ind i sandfanget, hvor en ledeskærm sørger for en god fordeling af vandet. Den på skitsen neden for viste kombi unit er den mest simple enhed. Skitsen i toppen af siden viser den mere veludstyrede enhed. Se også filmen nederst samt brochure.

Automatik skab

Kombi unit leveres, hvis det ønskes, med et automatik skab. Automatikskabet leveres udført at rustfrit stål. Automatikken indeholder alle nødvendige funktioner for drift af Lackeby kombi unit.  Dette omfatter:

  • Niveaukontrol, flere typer en tilgængelige, for optimal drift af rist/si
  • Tidsstyring af ristegods transportør/presse og sand spiralerne
  • Tidsstyring af fedt skraber
  • Niveaukontrol til drift af fedtpumpe mv.

Filer

Mere information

Kontakt os for at høre mere om Lackeby kombi unit, leveringstider, reservedele og service.
+45 43 63 43 30
enviro@weiss.dk