Periferdrevet slamskraber

Lackeby periferidrevene slamskrabere som er beregnet til installation i store cirkulære tanke. Slamskraberen er fremstillet i forskellige versioner, men især i følgende to typer:

– sugeslamskraber, overskydende slam suges op i flere rør og overføres til midten af tanken ved hydrostatisk tryk – en såkaldt sugeslamskraber.

– bundslamskraber det bundfældede slam føres ved anvendelse af bundskrabere, logaritmisk eller skråt stillede, til en slamgrube i midten af sedimenteringstanken.

Generelt

Periferidreven slamskraber

Udstyr til indsamling af biologisk/primær slam der er baseret på et skraberarrangement, der tager sig af både sedimenteret bundslam og flydende slam. Slamskraberen er designet med en perifer monteret drivenhed på den roterende bro som i sin tur er forsynet med et skraber system, som er monteret på broen. Lackeby slamskraber skraber er udstyret med en roterende bro, et midt placeret leje, eventuelt med slæberings system, og solide gummibelagt drivhjul og støttehjul, der løber på væggen ved tankperiferien. Der findes forskellige typer skrabesystemer med flere slags skraberblade, logaritmiske og skråtstillede. I begge tilfælde fjernes slammet som føres ind i midten af tanken. I tillæg har Lackeby forskellige typer af sugeslamskrabere tilgængelig.

Tank Design

I midten af sedimenteringstanken støttes skraberens midter leje på en beton eller stål konstruktion. Indløbet til tanken placeres også normalt i tanken centrum. Tankbunden er normalt udført svag skrående, hvilket hjælper transporten af slammet mod tankes centrum og den der placerede slamgrube. Grubens størrelse afgøres af slammets karakter men det anbefales af følge DIN 19552.

Slamtanke beregnet til sugeslamskrabere er normalt designet med vandret tankbund.

Tankens udløbssystem afhænger af slammet, som skal udskilles. Det er vigtigt, at udløbskasserne er udformet således, at skraberbroen kan udstyres med et egnet børstesystem til rensning af udløbsrenderne. Dette for at minimere det manuelle arbejde så meget som muligt.

Slamskraberens drivhjul og støttehjul hviler på toppen af tankens væg. Afvigelser i højden af ​​væggen skal undgås for at opnå en lang levetid på drivhjulet.

Drivenheden fås i forskellige størrelser og er som standard udstyret med overbelastningsbeskyttelse.

Drivenheden er forsynet  med et kugleleje af passende kvalitet og størrelse. Hjulene er som standard lavet af støbejern med gummi eller polyuretan slidbane, alt for at opnå maksimal greb og så lang levetid som muligt. Drivenheden består en gearmotor, der giver en passende perifer hastighed. Drivhjulet forsynes med rotationsvagt.

conpact3

Typen af slamskraber, bundskraber eller sugeslamskraber, vælges afhængigt af slammet, der skal fjernes.  Større sedimentationstanke, som udskiller biologisk returslam, kan udstyres med et sugeslamssystem, som har den fordel, at skabe en lav slam retentionstid, som kan være nødvendig for driften af sådanne anlæg.

Slamskraberen forsynes med strøm via et kabel der er ført til tankcentrum. Slamskraberen er forsynet med en slæberings enhed, der kan overføre de ønskede signaler. Slæberingene kan leveres udført at sølv eller guld for mere sikker signaloverførsel.
Kabling mellem slæberingsenheden og de forskellige kontakter, motorer mv. udføres internt på broen via kabel førings rør eller kabelbakker.

Ekstra udstyr

– Rengøringsbørster, faste eller roterende, fås i forskellige designs. Ligeledes kan skamskraberen forsynes med et system for afisnings væske til brug i vintermånederne.
– Et flokkulerings kammer kan installeres i midten af tanken og  2 eller 4  flokkulerings omrørere kan i disse tilfælde installeres på broen.
– System til fjernelse af flydeslam bestående af et skraberblad, der er fastgjort til den roterende bro. Flydeslams skraberen er designet således, at flydeslammet flyttes ud mod periferien, hvor den automatisk fjernes via fast flydeslamkasse. Flydeslams kassen kan forsynes med et spulesystem.
– Automatikskab kan leveres som option. Skabet, som udføres af rustfrit stål eller plast, placeres på den roterende bro. Skabet indeholder motorværn, relæer, betjeningsanordninger til afbrydere, lys, nødstop, hovedafbryder osv., Alt for sikker drift af anlægget. Automatikken er designet  til fuldautomatisk drift 24 timer i døgnet. Hvis skraberen er udstyret med et hydrostatisk sugeslamskraber, styres fjernelsen enten automatisk eller manuelt, afhængigt af installationskrav.

Sugeslamskraber, princip

Sugeslamskraberen bruges, når store mængder let slam skal fjernes fra store sedimenteringstanke. Designet anvendes mest i store tanke for at opnå en lavere retentionstid for slammet, end der vil kunne opnås i en almindelig tank med bundslamskrabere.  I figur 1.1 nedenfor vises designet. (1) indløb, (2) udløb og (3) den roterende bro, som drives af en gearmotor placeret på drivhjul som sammen med støttehjulet løber på tankens beton overkant.

Lackeby design indbefatter en række V-formede skraberblade (4) og sugeslamrør (5) som effektivt fjerner slammet fra bunden af tanken. Det hydrostatiske tryk tvinger slammet gennem suge slamrørene, der er udformet således, at de altid fjerner slam effektivt og derved undgå tilstopning af systemet. Sugeslamrørene er fastgjort med stålstænger, der er forbundet med broen, og rørets øvre del er forbundet med en vandret og åbnet slamrende (7).

Slamkanalen opsamler slammet fra sugeslamrørene og transporterer det til udløbet (9) i midten af tanken gennem et siphonrør (8).
Opstart af sifonsystemet sker via en håndpumpe eller en motordrevet ejektorpumpe (12).
Slammet transporteres til pumpegruben (11) gennem et slamrør (10) under bunden af tanken. Udløbet er udstyret med en reguleringsanordning til styring af slammet, og systemet er designet til at holde de hydrauliske tab på et minimalt niveau.

conpact5

conpact4

Fordele for Lackeby periferidrevne slam skraber

  • Lave investeringsomkostninger
  • Mange referencer i som fungerer godt og stabilt
  • Pålidelig
  • Lave installations- og drift omkostninger
  • Kan installeres I tanke med en diameter på om til 65 meter
  • Optimeret bor design
  • Effektiv fjernelse af flydeslam

Filer

Mere information

Kontakt os for at høre mere om Lackeby periferi drevne slamskraber og sugeslamskraber.
+45 43 63 43 30
enviro@weiss.dk