RotoSieve septic unit

På grund af sin pålidelighed, lange levetid og lave energiforbrug er Lackeby Roto-Sieve® ekstern slam modtagelses station en værdifuld investering.

Et automatisk system til flow styring og den interne tilførsel af septisk slam i tromlen, med cirkulære perforeringer, sikrer den bedst mulige mekaniske udskillelse. Resultatet er en fremragende udskillelse af uønskede materialer, sand, sten, fiber mv., som ikke er ønskelig i spildevands rensningsanlægget eller i slambehandling. På grund af den høje kapacitet er det muligt hurtigt at tømme eksternt septisk slam fra slamsugerne.

Høj ydelse

  • På grund af sin store kapacitet og fremragende pålidelighed er enheden i stand til at tømme en slamsuger meget hurtigt.
  • Høj grad af udskillelse på grund af perforeret tromle og trykfri
    drift.
  • Automatisk flow kontrol baseret på mediets karakter sikre optimalt flow
  • Ingen tætninger eller indre bevægelige dele, der kan resultere, at mediet uønsket passerer uden om tromlen. Hele flowet skal passere gennem den perforeret tromle.

Simplet design

  • Lugtproblemer er stærkt reduceret eller elimineret, da der ikke er ophobning af stillestående væske.
  • Det avancerede carbon fiber polychain drivsystem eliminerer behovet for støttehjul. Dette reducerer væsentligt den nødvendige vedligeholdelse og forbedrer pålideligheden.
  • Ingen kæder af nogen art resulterer i mindre vedligeholdelsesproblemer. Intet behov for automatiske smøring.
  • Nem adgang til fuld visuel inspektion takket være lette glasfiberdæksler.

Filer

Mere information

Kontakt os for at høre mere om Roto-Sieve, levering eller servicering.
+45 43 63 43 30
enviro@weiss.dk