Wire slamskraber

Lackeby wire slamskraber er en wire trukket slamskraber med et enkelt og konkurrencedygtigt design. Skraberen har få bevægelige dele, høj pålidelighed og den er designet til installation i rektangulære sedimentationsbassiner med en længde på op til 70 meter og med bredder op til 12 m. Mere end 50 wire slamskrabere er installeret i Danmark.

Beskrivelse

Generelt
Lackeby wire slamskraber er en wire trukket slamskraber til slamsedimentationstanke, der er designet til at give kunderne et bedre og omkostningseffektivt alternativ til andre dyrere typer af slamskrabere på markedet. Designet er enkelt og nemt at installere og består af få bevægelige dele, hvilket betyder lave omkostninger og høj pålidelighed. Der kan monteres flere skrabere i tankens bund for effektiv slamskrabning i lange tanke. Slamskraberen kan opereres diskontinuerligt, hvilket giver mindre slidtage og lavere driftomkostninger.

Drift
Driften sikres via en reversibel to-trins gearmotor og et specielt system til oprulning af wiren. Wiretromlen består af to af multi-sporede tromler udført af rustfrit stål alternativt syrefast rustfrit stål. Drivenheden, der er monteret på wiretromlen, er forsynet med en dobbeltvirken momentbegrænser som sikre skraberen mod overbelastning i begge skabe retninger. Wiretromler, aksler, lejer og gear er monteret på et maskine fundament af rustfrit stål alternativt syrefast rustfrit stål. Wiren spændes på en simpel måde ved, at dreje tromlerne i forhold til hinanden.

Wiren
Wiren er en 10 mm ekstra fleksibel wire af kunststof/kevlar. Bøjler og lås er af rustfrit syrefast stål EN1.4436. Vendeskiver er udført af et specielt plastmateriale. Vendeskiverne er udformet således, at risikoen for at trevler og lignende sætter sig i og omkring vendeskiven, er lille.  Beslag, aksler mm er fremstillet af rustfrit stål EN1.4301 eller alternativt af rustfrit syrefast stål kvalitet EN1.4436.

Bundskraber

Bundskraberne er fastgjort til trækwiren via en flange og får en lodret position, når den skraber mod slamgruben. Når skrabere returnerer, vipper bundskaberen op i en vandret position.

Bundskraberen er opbygget som en kasseprofil der fyldes med plast skum. Det gør skraberen let under vand. Skraberen er designet til at klare store modtryk. Skraberen er udstyret med slidgummi langs bunden og siderne.

Bundskraberen er monteret på en guide i midten af tankbunden og forsynes med to støttehjul i enderne.

Hele skraber- og styrestrukturen har en undervandsvægt på mindre end 40 kg, hvilket resulterer i lavt slid og lang levetid. Styreslæde kører på en træ guide. Denne er monteret i midten langs tankens bund med rustfri stålbolte.

Ende stop

Skraberens reversering opnås via to fuldstændig lukkede induktive grænseafbrydere af resistent plast. Afbryderne er placeret i beskyttende plastikrør og kan trækkes til inspektion uden at tømme tanken. De påvirkes direkte af skraberen uden yderligere og komplicerede mekaniske systemer.

Automatikskab kan medleveren, hvis det ønskes. Pause tid i endepositionerne vælges af en timer. Skabet er forsynet med en hovedafbryder, hånd-0-auto kontakter, sikringer og potentiel fri alarmudgang.

Varianter
Denne beskrivelse gælder for Lackeby wireslamskraber i standardversionen. Andre varianter kan leveres. Dette omfatter bland andet systemer til overflade skabning mv.

Lackeby wire slamskraber til rektangulær sedimentationstank.

1. Indløb
2. Udløbsrender
3. Flydeslams skraber
4. Drivenhed
5. Wire
6. Bundskraber med hjul
7. Bund guide
8. Overflade skraber
9. Vendeskive
10. Limit switch
11. Bundskraber hjemmestilling

Fordele med Lackeby wire slamskraber

  • Simpelt og pålideligt design
  • Lave investeringsomkostninger
  • Minimalt slid og lave driftsomkostninger
  • Flexibelt system
  • Kan installeres i slamtanke med en længde på om til 70 meter og en bredde på op til 12 meter.

Filer

Mere information

Kontakt os for at høre mere om Roto-Sieve, levering eller servicering.
+45 43 63 43 30
enviro@weiss.dk